„Опитът е най-добрият учител” (Конфуций)

…и тъй като ние го имаме решаваме онези проблеми, които никой не може да реши и ще го направим максимално бързо и удобно за Вас – от възникването,  при съществуването,  изпълнението и  прекратяването на трудовите правоотношения с наетите от Вас  и задълженията...

ПО КОДЕКСА НА ТРУДА:

„Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.” ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ТРУДОВ ДОГОВОР. СКЛЮЧВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО...

ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

„Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.” ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА. ОЦЕНЯВАНЕ  НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ. ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА....

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Относно правни консултации в сферата на трудовата медицина, свържете се с нас на телефоните посочените в...