…и тъй като ние го имаме решаваме онези проблеми, които никой не може да реши и ще го направим максимално бързо и удобно за Вас – от възникването,  при съществуването,  изпълнението и  прекратяването на трудовите правоотношения с наетите от Вас  и задълженията Ви: