фев 15

„Опитът е най-добрият учител” (Конфуций)

…и тъй като ние го имаме решаваме онези проблеми, които никой не може да реши и ще го направим максимално бързо и удобно за Вас – от възникването,  при съществуването,  изпълнението и  прекратяването на трудовите правоотношения с наетите от Вас  и задълженията Ви:

фев 15

ПО КОДЕКСА НА ТРУДА:

„Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.”

 • ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.
 • ТРУДОВ ДОГОВОР. СКЛЮЧВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
 • РАБОТНО ВРЕМЕ.
 • ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ.
 • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
 • ТРУДОВА КНИЖКА.ТРУДОВ СТАЖ.
 • ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
 • ТРУДОВИ СПОРОВЕ.

фев 15

ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

„Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.”

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
 • СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.
 • ОЦЕНЯВАНЕ  НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ.
 • ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
 • УЧРЕДЯВАНЕ НА  НА КОМИТЕТИ/ГРУПИ  ПО УСЛАВИЯ НА ТРУД.
 • ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР.
 • ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО 30 АПРИЛ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ.
 • РЕВИЗИОННА КНИГА.
 • РАЗСЛЕДВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ.
 • ПРОФИЛАКТИЧНИ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ.

фев 15

ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА:

„Длъжен си, значи можеш.”

фев 15

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1527-300x225

Относно правни консултации в сферата на трудовата медицина, свържете се с нас на телефоните посочените в сайта.